https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Profanacja i skażenie

– Ludzkie szczątki przez trzy dni  walały się po nasypie grobu – zaalarmowali nasza redakcję mieszkańcy Mieroszowa, którym makabryczny widok towarzyszył podczas weekendowych wizyt na Cmentarzu Komunalnym w Mieroszowie. Po naszej interwencji sprawą zajęli się gminni urzędnicy. Tymczasem w Nowym Siodle doszło do kolejnego skażenia wody pitnej…
 
– Ludzkie szczątki przez trzy dni  walały się po nasypie grobu, który został wykopany w piątek 30.10.15 r., a pogrzeb odbył się 02.11.15 r. Pomimo interwencji u kierownika cmentarza, kości nie zostały usunięte. Ludzie stojący nad grobami w pobliżu byli zmuszeni do oglądania tych szczątków. To żenujące i brak szacunku – zaalarmował naszą redakcję Czytelnik, który przesłał zdjęcia dokumentujące opisane fakty.
Informację o tym natychmiast przekazaliśmy pocztą elektroniczną burmistrzowi Mieroszowa Marcinowi Raczyńskiemu. W odpowiedzi otrzymaliśmy od Wojciecha Karczewskiego, asystenta burmistrza Mieroszowa, oświadczenie:
– Na mocy zawartej umowy z Gminą Mieroszów, Cmentarzem Komunalnym w Mieroszowie zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów Sp. z o.o. Tym samym ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o. jest instytucją właściwą do kierowania pytań sformułowanych przez Pana Redaktora. Jednocześnie Gmina Mieroszów rozpoczęła działania kontrolne mające na celu wyjaśnienie zdarzenia zgłoszonego przez mieszkańca gminy Mieroszów.
We wtorek informację o profanacji zwłok na mieroszowskim cmentarzu, wraz ze zdjęciami, przesłaliśmy rzecznikowi prasowemu Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, ale do chwili zamknięcia tego wydania nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Tymczasem powróciła sprawa skażenia ujęć wody pitnej w gminie Mieroszów. Przed tygodniem informowaliśmy na naszych łamach (Zapomnieli powiadomić o skażeniu?), że służby podległe burmistrzowi Mieroszowa nie powiadomiły mieszkańców Sokołowska o zagrożeniu. W odpowiedzi otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Mieroszowie następujące oświadczenie:
– W związku z badaniem przeprowadzonym przez SANEPiD w miejscowości Sokołowsko, które wykazało śladowe zanieczyszczenie wody bakteriami coli, w dniu 22 października 2015 otrzymaliśmy decyzję o zamknięciu ujęcia wody w Sokołowsku. Natychmiast przystąpiono do płukania wodociągu w celu jego wyczyszczenia oraz poproszono o wykonanie kolejnego badania wody. Następnego dnia 23 października otrzymaliśmy decyzję z SANEPiDu dopuszczającą ujęcie do użytkowania. Stwierdzono brak zanieczyszczeń.
Tymczasem kolejne skażenie wody bakteriami z grupy coli i e-coli Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałbrzychu wykrył w wodociągu w Nowym Siodle. Sanepid zakazał: spożywania wody na surowo, używania surowej wody do płukania ust i kąpieli oraz do mycia produktów spożywczych. Z naszych informacji wynika, że i tym razem wiadomość o tym zagrożeniu nie dotarła do mieszkańców oraz do kierownictwa Domu Dziecka Catharina.
Robert Radczak
 
kosci cmentarz mieroszow3 kosci cmentarz mieroszow 4 kosci cmentarz mieroszow 2 kosci cmentarz mieroszow

REKLAMA

Kliknij tutaj