https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Promocja naszego dziedzictwa

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu rozpoczyna w tym roku dwa nowe projekty, mające na celu promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dziedzictwa rozumianego nie tylko jako zabytki i trwałe wytwory kultury materialnej, ale przede wszystkim jako historia ludzi zamieszkujących region wałbrzyski.
 kazek lukasz
Pierwszym z projektów wspieranych przez powiat jest budowa Szlaku Zapomnianych Nekropolii Ziemi Wałbrzyskiej. Projekt rozpoczęła grupa miłośników historii lokalnej z Łukaszem Kazkiem na czele.
– Odrestaurowali zapomniany cmentarz na terenie gminy Walim. Na terenie powiatu wałbrzyskiego takich nekropolii jest wiele, kolejne czekają na odkrycie i uprzątnięcie. Chodzi o XVIII i XIX-wieczne zniszczone i zapomniane cmentarze początkowo w Walimiu, a następnie w Głuszycy i innych miejscowościach. Następnie zostanie wykonana dokumentacja oczyszczonych cmentarzy oraz mapa powiatu, gdzie zostaną one naniesione. Mapa wraz z dokumentacją stanowić będzie materiał promocyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – wyjaśnia Elżbieta Węgrzym, asystentka starosty wałbrzyskiego.
Kolejnym projektem jest Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej. Przez dwa lata ma trwać nagrywanie świadków historii z terenu powiatu wałbrzyskiego, którzy opowiadać będą o swoich przeżyciach z czasów wojennych i Polski Ludowej. Nagrania trafią do archiwum, które utworzone będzie w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Następnie informacja o archiwum zostanie rozesłana do mediów ogólnopolskich, które chcąc stworzyć reportaż o historii ziemi wałbrzyskiej, będą mogły skorzystać z utworzonego archiwum. Media będą mogły z tej bazy korzystać nieodpłatnie, ale powoływać się na archiwum jako źródło  i sygnować teksty logotypami ziemi wałbrzyskiej.
– Całość zebranego materiału, to nie będą tylko nagrania wspomnień, ale i kopie zdjęć dokumentów, zdjęcia pamiątek, odznaczeń, ciekawych książek itp., można to wszystko dalej wykorzystywać, aby promować ziemię wałbrzyską. W ten sposób materiały z logiem „Archiwum historii mówionej ziemi wałbrzyskiej” pojawią się w dokumentach realizowanych przez TV, radio, prasę i różnego rodzaju wydawnictwa. Można zorganizować wiele wystaw i prezentować je na arenie kraju, a nawet w Europie, w muzeach, centrach kulturalnych i w innych instytucjach. Mogą to być również prelekcje, żywe spotkania z historią, warsztaty szkolne. W Polsce są dotąd jedynie trzy ośrodki, które zajmują się archiwizowaniem historii mówionej – w Lublinie teatr NN (skupiają się na historii Żydów polskich i Polakach żyjących po sąsiedzku), warszawski Ośrodek Karta (szersze spektrum zbiorów) oraz Instytut Marii Skłodowskiej – Curie. Brakuje jednak takiego, który mógłby ukazać historyczne świadectwo ziemi wałbrzyskiej na przestrzeni historycznej XX wieku Ziem Odzyskanych. Projekt obejmie takie działania jak: strona internetowa; strony w mediach społecznościowych; zainteresowanie projektem publicystów, dziennikarzy, dyrektorów muzeum, ośrodków kulturalnych, aktorów, pisarzy- nadanie projektowi rozgłosu i rangi ogólnopolskiej; pozyskanie szerokiej gamy partnerów celem współpracy na arenie ogólnopolskiej i europejskiej; szeroki kontakt z ośrodkami polonijnymi na całym świecie. Siedzibą „Archiwum historii mówionej powiatu wałbrzyskiego” będzie Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu albo Pałac Jedlinka. Realizacja projektu będzie związana z kosztami wyjazdów do pobliskich miejscowości oraz z zakupem sprzętu. Główny pomysłodawca projektu jest Łukasz Kazek, który jest współautorem szeregu artykułów i filmów dokumentalnych o tematyce związanej z proponowanym projektem. Patronat Honorowy nad projektem objął  dr Jacek Wilczur (żołnierz AK, pracownik Komisji Badań zbrodni hitlerowskich na ziemiach polskich, autor ponad 33 książek z zakresu tematyki II wojny światowej, uczestnik i oskarżyciel w procesie ukraińskiego zbrodniarza Johna Demianiuka ps. Iwan Groźny. Konsultacje historyczne i pomoc merytoryczna Muzeum Historii Polski w Warszawie. Patronat medialny na kraj Wiedza i Życie Inne Oblicza Historii. W realizacji działań drugiego projektu pomogą studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Socjologii – dodaje Elżbieta Węgrzyn.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close