https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Walczą o S3

Jacek Cichura, starosta wałbrzyski, spotkał się we Wrocławiu z Iloną Antoniszyn-Klik – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie dotyczyło perspektywy budowy drogi ekspresowej S3.
cichura antoniszyn
 
 
 
 
 
 
Intencją Powiatu Wałbrzyskiego jest wpisanie odcinka z Bolkowa do Lubawki do listy zadań podstawowych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
– Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Wałbrzyskim i jego bliskim sąsiedztwie jest kluczowy dla gmin naszego regionu. Powstanie drogi S3 przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów, co przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy – mówi starosta.
Pani minister deklarowała wsparcie starań wałbrzyskich samorządowców i zapewniła, że jest orędowniczką przeniesienia tej ważnej dla regionu wałbrzyskiego rozbudowy infrastrukturalnej z listy rezerwowej inwestycji do podstawowej. Ten ruch zapewni samorządom pewność, że odcinek tej drogi ekspresowej zostanie zrealizowany już w najbliższych latach.
W rozmowach uczestniczyli również Józef Piksa – przewodniczący komisji budżetu i rozwoju powiatu; Teodor Stępa – wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” oraz Piotr Zimnicki – prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty