https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sport bez granic

Uczniowie z wałbrzyskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich wzięli udział w sportowej wymianie szkolnej w Republice Czeskiej. Partnerską szkołą, która gościła uczniów z Polski, była Základní Škola a Mateřská Škola Josefa Gočára w Hradec Králové.
sport polska czechy
 
Motywem przewodnim polsko-czeskiego spotkania była rywalizacja w różnych dyscyplinach sportowych. Pierwszego dnia, polscy i czescy uczniowie poznali zasady gry oraz rozegrali turniej w unihokeja – dyscyplinę drużynową niezwykle popularną w Republice Czeskiej. W drugim dniu wymiany przeprowadzono zawody w pięcioboju lekkoatletycznym oraz zajęcia sportowe na krytej pływalni. Ostatniego dnia pobytu młodzież rozegrała turniej na kręgielni.
Wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 do Hradca Králove był możliwy, dzięki realizacji przez Urząd Miasta w Hradec Králové mikroprojektu, pn. „Sportování bez hranic”.
Kolejna wymiana sportowa szkół odbędzie się już w październiku w Wałbrzychu. Wezmą w niej udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Základní Škola a Mateřská Škola Nový Hradec Králové.
(RED)

REKLAMA