https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliard dla aglomeracji?

aglomeracjaAglomeracja Wałbrzyska triumfuje. Pierwszym twardym konkretem 2-letniej pracy jest ponad 900 mln zł przeznaczonych dla 23 gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Forpocztą dobrych wiadomości był list Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, w którym mowa o 211,6 mln euro nie licząc tzw. pomocy technicznej. Skala środków dla aglomeracji to wydarzenie bez precedensu – za plecami Aglomeracji Wałbrzyskiej znalazły się o wiele większe obszary funkcjonalne, Warszawa, Bydgoszcz czy Toruń.
– Jeśli chodzi o tempo działania jesteśmy w Polsce liderem – podkreślał prezydent Roman Szełemej, dziękując wszystkim współpracownikom zaangażowanym w prace aglomeracji.
– Wysokość tej kwoty to skutek jakości i determinacji starań aglomeracji – komplementował samorządowców Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
Z kolei prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podkreślał wagę harmonijnej współpracy i siły argumentów, którymi Aglomeracja Wałbrzyska posługiwała się w negocjacjach.
– Z twardymi faktami znacznie łatwiej się negocjuje niż z „chcemy”.
Pieniądze o których mowa zostaną wydane na wiele dziedzin życia, m.in. na transport drogowy i kolejowy, rewitalizację obszarów zdegradowanych, gospodarkę wodno-ściekową, rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy, ochronę środowiska i edukację. Wszyscy byli zgodni co do tego, że środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to dopiero początek batalii o pieniądze dla aglomeracji. Członkowie wspólnoty określili skalę potrzeb na 3 miliardy zł. Kolejne pieniądze będzie można pozyskać m.in. w związku z tzw. listą indykatywną i w ramach współpracy transgranicznej.
(RED)
DB 2010 nr 15 (190) z 17.04.2014

REKLAMA

Click Here