https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konwent sołtysów

SONY DSCSołtysi z gminy Stare Bogaczowice podzielili między poszczególne sołectwa 50 tys. zł wsparcia z budżetu gminy. Sołtys to najstarszy funkcjonariusz na ziemiach Polski. Pojawił się w średniowieczu, często funkcję tę otrzymywał zasadźca nowo lokowanej wsi i. Był przedstawicielem pana feudalnego, miał udział w dochodach feudała oraz sporo uprawnień gospodarczych np. prawo do prowadzenia karczmy lub młyna. Z czasem stopniowo tracili znaczenie stając się łącznikiem miedzy wsią a władzami gminy. Sołtys jest wybierany przez walne zgromadzenie wszystkich dorosłych mieszkańców sołectwa, a oprócz wykonywania zarządzeń gminy, posiada pewne uprawnienia administracyjne. Dzięki takim gospodarzom sołectw wieś zmienia swoje oblicze. Codziennie, mając pod opieką swoją małą ojczyznę, starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. W gminie Stare Bogaczowice, spośród 8 sołtysów, 5 pełni równocześnie funkcję radnych. Pierwszy tegoroczny konwent sołtysów gminy Stare Bogaczowice dotyczył planów działania na rok bieżący. Sołectwa otrzymały do dyspozycji wsparcie finansowe w wysokości ok. 50 tys. zł i środki te przeznaczą na zakup sprzętu i materiałów. Poszczególne sołectwa w tym roku wydadzą pieniądze na: zakup traktorka-kosiarki – Nowe Bogaczowice; zakup regałów do świetlicy i tablic informacyjnych – Jabłów; zakup materiałów do odtworzenia pomnika poległych mieszkańców wsi, doposażenia kuchni świetlicy i zakup trawy do obsiania płyty boiska – Lubomin; wykonanie kanalizacji sali widowiskowej, placu zabaw i umieszczenie tablic kierunkowych – Struga; ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie w meble świetlicy – Cieszów; wymianę drzwi wejściowych na świetlicę, wykonanie tablicy informacji turystycznej – Chwaliszów; zakup kosiarki i dokończenie ogrodzenia placu zabaw – Gostków; uporządkowanie terenu pod plac zabaw i jego ogrodzenie oraz odwodnienie piwnic pod salą sołecką – Stare Bogaczowice. Podczas konwentu, z okazji dnia sołtysa przewodniczący rady gminy Jan Makosiej i wójt gminy Leszek Świętalski złożyli sołtysom życzenia oraz wyrazy wdzięczności i szacunku za pracę oraz zaangażowanie. Również Rady Sołeckie otrzymały życzenia powodzenia w realizacji zamierzonych planów, sukcesów w pracy na rzecz swoich wspólnot, satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków opiekuna wsi, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz wszelkiej pomyślności. (RED) Uczestnicy konwentu sołtysów gminy Stare Bogaczowice.

REKLAMA

Click Here