https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

PIT przez internet

pit_internetDo 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z podatku dochodowego za 2013 rok. W związku z tym 5 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu organizuje „Dzień otwarty”, w godzinach od 9.00 do 13.00, a 28, 29 i 30 kwietnia 2014 r. zostanie wydłużony czas pracy do godziny 18.00. – Zachęcamy także do elektronicznej formy rozliczeń – mówi Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.
 
– W wyznaczonych dniach w Sali Obsługi Klienta podatnicy będą mieli możliwość: uzyskania informacji w sprawie rozliczania podatku dochodowego PIT za 2013r.; złożenia zeznania rocznego za 2013 r.; pobrania druków formularzy podatkowych i broszur informacyjnych. Informacje na temat sposobu rozliczania zeznań rocznych można uzyskać telefonicznie. Pod numerami telefonów: 74 6643409, 74 6643412, 74 6643413, 74 6643421, 74 6643423, 74 6643424 dyżurują pracownicy zajmujący się podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; a 74 6643425, 74 6643426, 74 6643427 dyżurują pracownicy zajmujący się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej – wylicza Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.
Ale nie ma konieczności odwiedzania urzędu skarbowego lub poczty, by wysłać roczne zeznanie podatkowe. Specjalnie utworzona przez Ministerstwo Finansów i bezpłatnie udostępniona wszystkim podatnikom i płatnikom aplikacja e-Deklaracje na stronie www.e-deklaracje.pl pozwala na szybkie i w pełni komfortowe sporządzenie i wysłanie do urzędu skarbowego szeregu dokumentów (informacji, deklaracji i zeznań podatkowych). Jest to najprostszy i najszybszy sposób złożenia dokumentów, który daje nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale i pozwala oszczędzić czas – w przypadku dokumentów elektronicznych nie ma konieczności drukowania papierowych formularzy, odpada ich podpisywanie, kopertowanie i wysyłanie do właściwych urzędów. System automatycznie zweryfikuje również kompletność i formalną poprawność sporządzonych rozliczeń, a przesłane drogą elektroniczną zeznanie szybko trafia do księgowości, która bez zwłoki przelewa nadpłacony podatek na konto podatnika.
– Mając na względzie opisane wyżej zalety szczególnie mocno zachęcam do złożenia w formie elektronicznej zeznań podatkowych za 2013r. – wystarczy jedynie dostęp do internetu i znajomość kwoty przychodu za 2012 rok. Osoby mające trudności w przesyłaniu zeznań za pomocą internetu lub chcący się nauczyć przesyłania deklaracji internetowo mogą skorzystać z porady fachowców. W tym celu utworzono specjalny punkt w siedzibach urzędów miast i gmin w powiecie wałbrzyskim, gdzie pracownicy Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu służą pomocą w przekazywaniu zeznań w formie elektronicznej. Dodatkowo, Urząd Skarbowy w Wałbrzychu organizuje szkolenia w siedzibie urzędu w dniach 19.03. 5i .04.2014 r. – mówi Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu.
(RED)
 
FOTO: Roczne zeznanie podatkowe można wysłać za pośrednictwem internetu.

REKLAMA

Kliknij tutaj