https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Morowa absolwentka

jolaGimnazjaliści Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach gościli wyjątkową osobę –Jolantę Połeć, podporucznika wojsk lądowych, która niedawno wróciła z misji pokojowej w Afganistanie. Pani oficer jest absolwentką bogaczowickiej szkoły.
 
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą stanowiła prezentacja z bardzo ciekawymi dygresjami Jolanty Połeć.
– Być może wśród słuchaczy, uczniów klasy II b i III a, znajdowali się przyszli żołnierze, dlatego warto było usłyszeć, że wojska lądowe to jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pani podporucznik służy w Wojskach Chemicznych, a ich celem jest m.in. wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, czy też zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie ich całkowitej likwidacji. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać przyjętym do wojska, w tym np. do Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Druga część poświęcona była Afganistanowi, skąd niedawno Jolanta Połeć wróciła. Uczniowie zobaczyli mnóstwo zdjęć, pokazujących różne sytuacje żołnierzy z misji oraz przyrodę tego terenu. Młodzież usłyszała, że Afgańczycy w dużej mierze to naród koczowniczy, przemieszczający się z miejsca na miejsce. Celem wędrówki jest woda, której tam brakuje i dla niej każdy jest zdolny zrobić niemal wszystko. Poza tym Afgańczycy są mistrzami w wykonywaniu bomb i potrafią je zrobić nawet z cukru pudru. Między innymi z tego powodu misja jest tak niebezpieczna. Spotkanie było ciekawe, a nasz gość odpowiadał na wiele pytań. A kolejne spotkanie w maju – mówi Krystyna Witkowska-Nogawka, dyrektor ZS w Starych Bogaczowicach.
(RED)
 
FOTO: Podporucznik Jolanta Połeć z gimnazjalistami ZS w Starych Bogaczowicach.

REKLAMA

Click Here