Tygodnik DB2010

Kulturalna stacja

remont dworca jugowiceProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, umożliwił gminie Walim podjęcie działań zmierzających do zmiany sposobu użytkowania i remontu budynku byłego dworca kolejowego w Jugowicach.

 

Celem tych operacji jest stworzenie gminnego ośrodka kultury, a przez to podniesienie standardu świadczonych usług w zakresie kultury w obiekcie oraz jego dostosowania do potrzeb organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

– Inwestycja ta jest niewątpliwie trudna i wymagająca dużych nakładów finansowych. Jesteśmy jednak niezwykle zadowoleni z dofinansowania, które otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 470 133,00 zł. Całkowity koszt zadania opiewa bowiem na kwotę 893 209,76 zł. brutto. Zaś pozostałe środki, niezbędne do realizacji tej inwestycji,  pochodzą z budżetu gminy i wynoszą 423 076,76 zł – wylicza Adam Hausman, wójt gminy Walim. – W miejscu byłego dworca kolejowego w Jugowicach odbyło się spotkanie robocze, celem którego było skontrolowanie i oszacowanie postępu trwających tam prac remontowych. Po przeprowadzeniu dokładnych i wnikliwych oględzin z zewnątrz obiektu oraz jego wnętrza, stwierdzono wiele pozytywnych zmian, zmierzających do wspaniałego i zaskakującego efektu finałowego. Już nie możemy doczekać się końca prac i ujrzenia byłego dworca kolejowego w nowej odsłonie.

(RED)

 

Foto: W budynku stacji kolejowej w Jugowicach powstanie gminny ośrodek kultury.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej