Tygodnik DB2010

Rewitalizacja na finiszu

W Jedlinie – Zdroju kończy się realizacja projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój” o wartości blisko 3 milionów złotych.

 

W ramach projektu przy ulicy Lipowej i przy Domu Zdrojowym powstały nowe miejsca parkingowe, została uporządkowana zieleń miejska, pojawiły się nowe nasadzenia. Pawilon handlowo-usługowy przy ul. Sienkiewicza 1 został wyremontowany i będzie prowadzony w nim Punkt Informacji Turystycznej. Dobiega końca przebudowa budynku byłej rozlewni wód mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy. Dodatkowo w ramach tego projektu zmodernizowana została Aleja Niepodległości, gdzie powstały nowe ścieżki spacerowe. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem wejścia do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Celem tego projektu jest rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług ogólno miejskich – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Projekt, którego wartość sięga blisko 3 milionów złotych, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr 6  „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 930 948,31 zł, w tym 1 896 097,35 zł wydatków kwalifikowalnych. Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz z budżetu państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych.

(KS)

 

W odnowionym pawilonie przy ul. Sienkiewicza 1 będzie działał Punkt Informacji Turystycznej.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej