Tygodnik DB2010

Zawieszone kursy

W związku z czasowym wyłączeniem z użytku mostu w Zagórzu Śląskim (więcej o tym na str. 3) nie będą mogły być wykonywane przewozy pasażerskie w ramach regularnego transportu zbiorowego na trasie Lubachów – Jedlina-Zdrój – Lubachów, świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. Trasa linii ze Świdnicy do czasu zakończenia prac zostaje skrócona do Zagórza Śląskiego. Zakończenie robót ma nastąpić do 31 sierpnia, natomiast wznowienie połączeń pasażerskich na trasie Lubachów – Jedlina-Zdrój – Lubachów 1 września.

(RED)

autobus MPK swidnica

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej