https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie tylko inwestycje

Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, przewodniczącą Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc.
 
Rada Miejska Boguszowa – Gorc pozytywnie oceniła działalność finansową burmistrza za ubiegły rok.
Sylwia Dąbrowska: – Ocena jest pozytywna, bo z jednej strony bardzo dobrze zostały zrealizowane dochody miasta – w wysokości ponad 97% planu, z kolei wydatki w nieco niższej wysokości – 93% planu. W ubiegłym nasza gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 4 milionów zł, a na rachunku bankowym pozostało ponad 3 miliony złotych.
 
Co to w praktyce oznacza?
– Budżet miasta można porównać do budżetu każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli przysłowiowy Kowalski zapłaci za wszystkie rachunku i na koniec miesiąca zostaną mu jeszcze pieniądze, to można powiedzieć, że jego sytuacja jest dobra. W przypadku naszego miasta na koniec ubiegłego roku, po zapłaceniu wszystkich wymaganych w terminie rachunków, pozostało jeszcze ponad 3 miliony złotych.
 
Ale niektórzy mieszkańcy miasta wyrażają opinię, że Gmina Boguszów-Gorce jest bardzo zadłużona…
– To są nieprawdziwe informacje. Po pierwsze: korzystanie z kredytów w celu sfinansowania inwestycji nie jest czymś złym. Po drugie: kredyty które zaciągnęliśmy, wykorzystujemy na inwestycje i to w większości na wkład własny do projektów unijnych. Warto podkreślić, że łączna wysokość wszystkich kredytów zaciągniętych w ostatnich latach wyniosła poniżej 10 milionów złotych, a na inwestycje tylko w ciągu minionego roku wydatkowaliśmy prawie 11 milionów złotych.
 
Jak pod tym względem Boguszów – Gorce prezentuje się na tle innych gmin powiatu wałbrzyskiego?
– Z danych Ministerstwa Finansów o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r. jednoznacznie wynika, że w regionie wałbrzyskim do gmin o najniższym zadłużeniu zarówno nominalnym jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą Boguszów – Gorce oraz Stare Bogaczowice. Z kolei w opublikowanym rankingu finansowym samorządów na 237 gmin miejskich Boguszów-Gorce zajmuje wysoką 50 pozycję. Z sąsiednich gmin wyprzedza nas jedynie Szczawno-Zdrój z 9 lokatą. Wskaźniki, które wzięto pod uwagę podczas dokonywania oceny, to m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych gmin w odniesieniu do wydatków ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów, czy też obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia.
 
Jak te liczby przekładają się na konkretne działania dla miasta i jego mieszkańców?
– Jestem dumna z inwestycji, których sporo zrealizowaliśmy w 2017 roku, ale cieszę się także z drobniejszych, typowo ludzkich spraw, w które zawsze chętnie się angażuję i jeżeli tylko służą mieszkańcom naszego miasta, to z całego serca wspieram. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy wiele działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności społecznej, wspierających inicjatywy kulturalne, sportowe oraz dotyczące ochrony zdrowia, w tym działań profilaktycznych jak np. przeciwdziałanie chorobom nowotworowym piersi czy walki z uzależnieniami. Zależy mi bardzo na poprawianiu estetyki miasta i wspólnie z innymi pasjonatami poszukujemy środków zewnętrznych na tego typu działania. Niedawno, wspólnie z kierownikiem CKK Witold napisałyśmy wniosek i udało się nam pozyskać dodatkowe środki na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Myślę że uda się go zrealizować tuż po wakacjach.
(RED)
 sylwia dabrowska
Sylwia Dąbrowska

REKLAMA

Kliknij tutaj