https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa kadencja mieroszowskiego samorządu

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Mieroszowa nowej kadencji, na której zaprzysiężono Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, została zwołana na 6 maja 2024 r. Obrady otworzyła radna seniorka Barbara Jankowska, a Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, które odebrali: Ilona Henko, Dominika Zimnowodzka, Wiesław Wielgus, Sebastian Pacyna, Karolina Żug, Andrzej Morawski, Justyna Rogulska, Mariola Sarnecka, Bogdan Sarnecki, Maja Sadowy, Kazimierz Radwański, Marta Studnicka, Malwina Wojtas-Wlaszczyk, Barbara Jankowska i Artur Wielgus. Kolejnym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez radnych, a po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad, rozpoczęto wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miejskiej. Jednogłośnie przewodniczącą nowej rady została Justyna Rogulska , a jej zastępcą Malwina Wojtas-Wlaszczyk. Rajcy wybrali także przewodniczącą komisji ogólnej, którą została Marta Studnicka, a potem skład komisji rewizyjnej oraz komisję skarg, wniosków i petycji.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty