https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowy burmistrz i nowa rada w Szczawnie-Zdroju

Nowymi radnymi Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju zostali: Ewelina Agnieszka Piotrowska, Józef Kaczanowski, Magdalena Elżbieta Pietkiewicz, Piotr Edward Nasiukiewicz, Janusz Roman Kozłowicz, Andrzej Bronisław Sikoń, Adam Włodzimierz Motyka, Agnieszka Dorota Pisarska, Urszula Wójcik, Agnieszka Wilk, Anna Katarzyna Robak, Łukasz Piotr Różycki, Violeta Anita Mołda, Henryk Hammer i Zenon Marek Różycki. Po złożeniu ślubowania, w trakcie inauguracyjnej sesji, rajcy wybrali swojego przewodniczącego, którym został Łukasz Różycki oraz jego zastępców: Agnieszkę Pisarską i Adama Motykę. Podczas uroczystych obrad w Teatrze Zdrojowym, ślubowanie złożył nowy burmistrz Marek Ćmikiewicz.

(RED, fot. UM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty