https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

1,5 proc. podatku dla wałbrzyskiego hospicjum

Każdy podatnik musi do 30 kwietnia 2024 r. rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatków za 2023 r. I każdy może także przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jedną z nich jest Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu, które prowadzi wałbrzyskie hospicjum.

 – W ciągu roku opieką w hospicjum domowym, hospicjum stacjonarnym oraz poradni medycyny paliatywnej objętych jest 1219 chorych. Opieka w hospicjum stacjonarnym i hospicjum domowym jest bezpłatna. Z podarowanego odpisu 1,5% podatku dofinansowujemy opiekę w hospicjum stacjonarnym, pokrywamy koszty rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, wspieramy dzieci i rodziny pacjentów. Pomagamy także w przygotowaniu deklaracji PIT, które przyjmujemy do rozliczenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu przy ul. Krasińskiego 8. Więcej informacji na temat rozliczenia udzielamy pod numerem telefonu 578 905 048 – mówi Renata Wierzbicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, która nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli podatnik dokonuje rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazał 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile nadal jest w wykazie OPP). Oczywiście można zmienić dane dotyczące wybranej OPP (źródło: https://www.podatki.gov.pl/).

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty