https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyremontowana droga do… remontu?

Remontowana w latach 2020 – 2023 droga Unisław Śląski – Rybnica Leśna – Grzmiąca – Głuszyca, którą zarządza Powiat Wałbrzyski, ulega szybkiej degradacji. Rozstępy na jezdni pojawiają się nawet na odcinku, który został wyasfaltowany w lipcu ubiegłego roku, a na wielu wcześniej odnowionych fragmentach pojawiają się przy krawędziach liczne spękania. Do dziś starosta Krzysztof Kwiatkowski nie odpisał na nasze pytania o przyczyny pogarszającego się stanu nie tylko tej drogi.

Przypomnijmy: od 8 do 13 stycznia 2020 r. mieszkańcy ul. Turystycznej w Grzmiącej w Gminie Głuszyca nie mogli dojechać samochodem do swoich domów, a z nich do pracy, do szkoły lub do lekarza. Z dawnej drogi wojewódzkiej nr 380, łączącej Rybnicę Leśną z Głuszycą, nie mogli korzystać także pozostali kierowcy. Powód? Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, kierowany przez starostę Krzysztofa Kwiatkowskiego, zamknął drogę, którą (mimo protestów władz powiatu) przekazał mu odgórnie samorząd województwa dolnośląskiego.

– Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była droga DW 380 Głuszyca- Unisław Śląski stała się drogą powiatową. Pomimo ustawowego obowiązku wynikającego z par. 3 uchwały Zarząd Województwa nie wykonał obowiązku przekazania dokumentacji drogowej czym zmusił Zarząd Powiatu do wprowadzenia w trybie awaryjnym zakazu ruchu. Zakaz ruchu może zostać zniesiony tylko i wyłącznie po otrzymaniu i analizie dokumentacji drogowej – tłumaczył wówczas Krzysztof Kwiatkowski.

Ostatecznie, po licznych przepychankach na linii powiat – urząd marszałkowski, droga pozostała w zarządzie Powiatu Wałbrzyskiego, który zabrał się za jej remont na całej długości: od Głuszycy do Unisławia Śląskiego. Jak czytamy w gazetowym podsumowaniu kadencji 2018 – 2024, które wydały władze powiatu  tak przebiegała ta inwestycja (pisownia oryginalna):

W 2020 r.- I etap modernizacji kwota 120.877,42 zł, dofinansowanie w kwocie 7.140,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 r. – I etap wydatkowano kwotę 1.151.610,50 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.151.610,50 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni i poboczy na odcinku drogi o długości 2,919 km, remont systemu odwodnienia drogi na całej drodze, montaż barier energochłonnych o długości 935 m.b.

II etap wydatkowano kwotę 990.867,20 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 67.320,00 zł. Wykonano nowe warstwy bitumiczne na jezdni i zjazdach na odcinku długości 2,6 km oraz wykonano obustronne umocnienie poboczy mieszanka kamienną.

W 2022 r. – III etap – Powiat Wałbrzyski otrzymał pomoc finansową od  Województwa Dolnośląskiego poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w kwocie 1 000 000,00. W ramach zadania dodatkowo zakupiono i zamontowano bariery energochłonne w ciągu drogi. Łączna długość 999 mb. Wartość zadania – 1 026 538,98 zł.

Z kolei wśród inwestycji zrealizowanych w 2023 r. w podsumowaniu kadencji władze powiatu wymieniają: droga Rybnica Leśna wraz ze skrzyżowaniem, dawna droga Rybnica Leśna – Grzmiąca, Głuszyca – Grzmiąca  ul. Turystyczna – jako część zadania w ramach przebudowy i modernizacji odcinków dróg powiatowych, na które z budżetu powiatu zostało w sumie wydane 777 691,62 zł, a z dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład 4 749 900 zł.

Po zsumowaniu wydatków wychodzi, że modernizacja tej drogi kosztowała ponad 3 miliony złotych i okazuje się, że w wielu miejscach wkrótce trzeba będzie ją znów remontować. Dlatego wysłaliśmy drogą mailową (na skrzynki służbowe) do starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego i wicestarosty Iwony Frankowskiej pytania na temat stanu dróg w powiecie wałbrzyskim: Głuszyca – Sierpnica (która także była remontowana kilka lat temu i już w wielu miejscach wymaga naprawy) oraz drogi Grzmiąca – Rybnica Leśna:

– kiedy i z jakich środków były realizowane remonty tych dróg,

– czy obowiązuje jeszcze gwarancja na wykonane prace,

– z czego wynikają uszkodzenia,

– kiedy zostaną podjęte działania naprawcze,

– czy powiat dochodzi lub będzie dochodził od wykonawców roszczeń, jeśli uszkodzenia wynikają z popełnionych błędów przy realizacji remontów.

W przypadku drogi Głuszyca – Rybnica – Unisław Śląski prosiliśmy także o odpowiedź, czy Powiat Wałbrzyski wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o dofinansowanie remontu tej drogi. UMWD, przekazując Powiatowi Wałbrzyskiemu te drogę deklarował wsparcie jej remontu kwotą 2 milionów złotych (a z podsumowania kadencji przygotowanej przez władze powiatu wynika, że powiat dostał 1 milion zł). Niestety, do chwili zamknięcia tego wydania nie dostaliśmy odpowiedzi od starosty Kwiatkowskiego i wicestarosty Frankowskiej.

Robert Radczak

Droga powiatowa Głuszyca – Sierpnica

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty