https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kandydaci KWW Powiat dla Gmin do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w okręgu numer 4 (Gmina Mieroszów, Gmina Czarny Bór)

Kandydaci KWW Powiat dla Gmin do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w okręgu numer 4 (Gmina Mieroszów, Gmina Czarny Bór). Mieszkańcy dla mieszkańców. Ludzie z pasją, którzy działają i chcą wspólnie działać dla swoich gmin i mieszkańców powiatu wałbrzyskiego:

1. Mariusz Pawlak

2. Grażyna Majkowska

3. Mateusz Janik

4. Grzegorz Zagóra

5. Magdalena Długołęcka

Powiat dla Gmin, czyli:

Budowa i rozwój zintegrowanego systemu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Wałbrzycha, Świebodzic, Świdnicy. W tym celu konieczna będzie współpraca z przewoźnikami świadczącymi usługi transportu zbiorowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolnictwo branżowe – tworzenie nowych klas odzwierciedlających potrzeby pracodawców w większych miejscowościach powiatu wałbrzyskiego.

Wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu wałbrzyskiego. Stworzenie strony internetowej oraz aplikacji prowadzącej przez wszystkie atrakcje naszego regionu z zaznaczeniem miejsc noclegowych, restauracji itp.

Współdziałanie z gminami na płaszczyźnie odśnieżania, bieżącego utrzymania dróg, tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i sportowej.

Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przez kontynuację modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej (drogi i chodniki).

Opracowanie strategii energetycznej powiatu wałbrzyskiego, uwzględniając aktualne i przyszłe zapotrzebowanie (mieszkańców i firm) na energię elektryczną. W strategii tej powinno się uwzględnić wzrost znaczenia odnawialnych żródeł energii. Wytwarzanie energii z rozproszonych źródeł, opartych o instalacje o stosunkowo niewielkich mocach. Zmierzanie w kierunku zapewnienia samowystarczalności energetycznej powiatu wałbrzyskiego.

Sport – Powiatowa Szkolna Liga Sportowa, rozwój i budowa tras rowerowych, zakup i montaż stacji ładowania e-rowerów w poszczególnych gminach, utworzenie Powiatowego Centrum Sportowego.

Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w celu stworzenia dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej z gmin powiatu wałbrzyskiego warunków mieszkaniowych zbliżonych do domowych.

Wybudowanie ośrodka opieki nad zwierzętami, opartego i przystosowanego do nowoczesnego systemu prowadzenia takiej działalności.

Publikacja sfinansowana przez KWW Powiat dla gmin

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty