https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Młodzież zapobiega pożarom

W sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie zorganizowany został Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów z powiatu kamiennogórskiego. Najlepsi z poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentowali powiat w finale wojewódzkim.

W zmaganiach, które zostały zorganizowane przez Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamiennej Górze i zarządy gminne OSP, przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz samorządów, udział wzięła m.in. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Marciszowie pod opieką Anny Zdunek i Agnieszki Polskiej-Masełko, którym towarzyszyła maskotka Strażak Kogut. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Turniej w Krzeszowie rozpoczęło podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego na szczeblu powiatowym i odznaczenie druha Wiesława Cepielika Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, które zostało nadane Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Dolnośląskiego. Medal nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Mogą być nim odznaczone osoby, instytucje i organizacje, w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP. Odznaczenia dokonał prezes Jan Kasprzyk w asyście członków Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Kamiennogórskiego.

Wyniki turnieju wiedzy pożarniczej w Krzeszowie:

klasy 1-4: 1. Mikołaj Pulkowski, 2. Karol Nasypany, 3. Lena Zdziński; klasy 5-8: 1. Maja Płaszczyńska, 2. Anna Dul, 3. Maja Niezgoda; szkoły ponadpodstawowe: 1. Dawid Kwiecień, 2. Piotr Mokrzycki, 3. Michał Tobiasz.

(RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty