https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ekologicznie i oszczędnie

Powołana w lipcu 2023 roku przez Gminę Kamienna Góra, Gminę Czarny Bór i spółkę Sanikom z Lubawki Spółdzielnia Energetyczna, przy wsparciu Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w Czadrowie, przygotowuje się do złożenia wniosku na kwotę 17,5 mln zł na budowę własnych odnawialnych źródeł energii.

– Zadanie ma zostać sfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 90 procent kosztów kwalifikowalnych. W ramach spółdzielni planujemy budowę łącznie 6 własnych źródeł OZE (elektrownie PV wraz z magazynami energii) o łącznej mocy 1,8 MW: 3 źródła w Gminie Kamienna Góra o mocy łącznej 0,9 MW (3 magazyny energii), 2 źródła na terenie spółki Sanikom o mocy łącznej 0,6 MW (2 magazyny energii) oraz 1 źródło w Gminie Czarny Bór o mocy 0,3 MW (1 magazyn energii). W ramach zadania zakupiony ma być również inteligentny system zarządzania energią w spółdzielni. Szukanie proekologicznych rozwiązań w tym zakresie, pozwoli na wygenerowanie oszczędności przez obniżenie kosztów energii elektrycznej. To z kolei spowoduje, że więcej środków z budżetu gminy będzie można przeznaczyć na inwestycje – podkreśla Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.

(JJ, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty