https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina pomaga sportowcom

Gmina Czarny Bór, w ramach II konkursu ofert, przyznała dotacje na działalność klubów sportowych. Iskra Witków uzyskała pieniądze na organizację przygotowań i uczestnictwo zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych w piłce nożnej oraz bieżące utrzymanie bazy sportowej w Witkowie. LZS Skalnik Czarny Bór otrzymał gminne wsparcie na organizację zajęć w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych. Wysokość dofinansowania wynosi po 25 000 zł dla każdego klubu. Gmina Czarny Bór od wielu lat wspiera także niepełnosprawnych sportowców, m.in. przez pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziemnego na Wózkach, którego kolejna edycja odbędzie się jesienią 2024 r. Gmina Czarny Bór przekazała także dotację w wysokości 3500 zł w ramach konkursu ofert dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” we Wrocławiu. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć treningowych, udział w rywalizacji sportowej na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim”.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty