https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą pieniądze na inwestycje w gminach

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej, wójtowie i burmistrzowie z Aglomeracji Wałbrzyskiej jednogłośnie podjęli uchwałę przyjmującą do realizacji strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Dokument ten jest niezbędny do realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

– To ważny moment dla Wałbrzycha i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. 27 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej przyjęło strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2029. To dokument, na podstawie którego będziemy realizować inwestycje ze środków Unii Europejskiej. Mamy już prawie 800 mln zł do wykorzystania, a to nie wszystko – mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Wśród włodarzy gmin, którzy podejmowali tę uchwałę byli między innymi: Burmistrz Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek Orpel, Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech i Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga. Co to oznacza dla gmin i ich mieszkańców?

– To także historyczny moment dla Gminy Boguszów-Gorce. Dzięki naszej aktywnej obecności w strukturach Aglomeracji Wałbrzyskiej, pozyskaliśmy milionowe sumy na przedsięwzięcia w naszej gminie. Pracujemy intensywnie nad niezbędną dokumentacją, aby jak najszybciej przekuć projekty w realne przedsięwzięcia dla naszych mieszkańców – zapewnia burmistrz Sylwia Dąbrowska.

– Gmina Czarny Bór systematycznie i skutecznie od wielu lat pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych, społecznych, proekologicznych i turystycznych. W poprzedniej perspektywie finansowej gmina sięgnęła po środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, z których wykonaliśmy: termomodernizację gminnych budynków użyteczności publicznej (siedziby OPS, przedszkola, budynku szkoły, ośrodka kultury w Witkowie), e-usługi dla mieszkańców gminy, wybudowaliśmy wieżę na Trójgarbie, uzbroiliśmy tereny inwestycyjne Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze. Nowa perspektywa finansowa otwiera nowe możliwości, z których Gmina Czarny Bór na pewno skorzysta – mówi wójt Adam Górecki.

– Dla Gminy Głuszyca przewidziano ponad 37,5 mln złotych, które zostaną przeznaczone na szereg ważnych projektów. Co za te pieniądze zostanie zrobione? Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy obejmie kompleksową przebudowę niecki basenowej, przepompowni, oraz zagospodarowanie terenu wokół basenu. Inwestycja przewiduje dostosowanie obiektu do aktualnych norm i standardów, w tym modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, toalet, natrysków i przebieralni. Dodatkowo, teren wokół basenu zostanie wzbogacony o plażę, ogrodzenie, miejsca do relaksu i wypoczynku, plac zabaw oraz oświetlenie. Odnowa terenów publicznych – parku przy ul. Sienkiewicza, gdzie powstaną nowe alejki, ławki, mała architektura oraz nasadzenia drzew i krzewów; renowację Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Grunwaldzkiej, która obejmie odnowienie ogrodzenia, montaż bram i furtek, zagospodarowanie zieleni, budowę fontanny oraz odnowienie elementów kamiennych. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych), co przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej. Rozwój turystyki rowerowej, który obejmuje połączenie lokalnych tras rowerowych z większą siecią, budowę single tracków, modernizację i oznakowanie tras, a także budowę stacji ładowania rowerów i miejsc naprawy rowerów wraz z myjkami i miejscami odpoczynku. Wykonanie otworu badawczego GT-2 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych, co może otworzyć nowe możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w gminie. Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność, w ramach której planowana jest budowa parkingów typu park and ride, które mają ułatwić mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Projekt obejmuje również budowę i modernizację infrastruktury pieszej i rowerowej, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg. Modernizacja infrastruktury edukacyjne, obejmująca rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy o nowe pomieszczenia edukacyjne, adaptację nieużytkowanych pomieszczeń, modernizację klatek schodowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych i budowę ogrodzenia. Te inicjatywy mają na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców Głuszycy, ale także zwiększenie atrakcyjności gminy dla turystów i inwestorów – podkreśla burmistrz Roman Głód.

– Dzięki naszej aktywnej obecności w strukturach Aglomeracji Wałbrzyskiej pozyskaliśmy w ostatnich latach ponad 20 mln. zł z Unii Europejskiej na inwestycje. O kolejnych milionach na nasze przedsięwzięcia zadecydowaliśmy podczas spotkania w Starej Kopalni w Wałbrzychu, dlatego już pracujemy nad niezbędną dokumentacją. Co ważniejsze, dzięki naszemu członkostwu w Aglomeracji Wałbrzyskiej, po pieniądze nie trzeba jechać do odległej Brukseli, Warszawy, czy nawet Wrocławia. One dostępne są w Wałbrzychu, czym zajmuje się od lat Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej – wyjaśnia wójt Patryk Straus.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty