https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strażackie podsumowanie

W Domu Kultury w Marciszowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów. Podczas spotkania, zorganizowanego 24 lutego 2024 r., zostały wręczone wyróżnienia członkom OSP oraz osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w rozwój jednostki, ślubowanie złożyli nowi druhowie oraz przedstawiony został plan działania na bieżący rok.

Miłym akcentem było pojawienie się “druha koguta”, który został zakupiony ze środków własnych Gminy Marciszów.

– Niech ten pluszak towarzyszy wszystkim wydarzeniom gminnym i godnie reprezentuje naszą OSP i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Niech zwraca szczególną uwagę dzieci i młodzieży, będąc tym samym przykładem godnej do naśladowania postawy strażaka – ochotnika. Liczę także na to, że będzie on przyjacielem dzieci, które chętnie dołączą do prężnie działającej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Odznakami za wysługę 10 lat odznaczeni zostali druhowie: Adam Nalichowski, Bartosz Banasiewicz, Piotr Dul i Kamil Tylutki, a odznaki za wysługę 20 lat otrzymali: Łukasz Trząsalski, Rafał Frasiak, Patryk Jurkowski, Daniel Jóźwiak i Piotr Kaczmarczyk. Podziękowania za okazaną pomoc otrzymali: wójt Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień oraz Daniel Gajewski. Ponadto podziękowania za wspieranie działalności jednostki otrzymały rada sołeckie w: Ciechanowicach, Marciszowie, Nagórniku, Pastewniku, Pustelniku, Sędzisławiu i Wieściszowicach.

(AŁ, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty