https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Integrują seniorów

Koło Emerytów i Rencistów w Walimiu już od 13 lat pełni ważną funkcję w życiu seniorów w Gminie Walim, angażując ich w szereg inicjatyw na rzecz samorozwoju, edukacji i zdrowia. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2011 roku z inicjatywy Stanisława Pawłowicza.

W 2014 roku obowiązki przewodniczącego koła objęła Maria Radlińska, która aktywnie działa do dziś, od 2017 roku już jako przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Walimiu. Seniorzy spotykają się w każdy czwartek o godzinie 11.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, jednak prócz tych cyklicznych spotkań organizowanych jest wiele innych aktywności.

Każdego roku odbywa się co najmniej 8 wydarzeń o charakterze edukacyjnym, podczas których seniorzy mają okazję spotkać się z policjantami, by poznać sposoby obrony przed oszustami i naciągaczami; z lekarzami rozmaitych specjalizacji, którzy przybliżają im zagrożenia i sposoby rozwiązania problemów, z którymi spotykają się osoby w słusznym wieku; z pisarzami i autorami, by poznać kulisy pracy twórczej i inspirować się do własnych, kreatywnych poszukiwań. Organizowane są również jednodniowe i kilkudniowe wycieczki krajoznawcze – zarówno po najbliższej okolicy, jak i bardziej odległe – w głąb Polski.

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu emerytów i rencistów należących do walimskiego koła są wyjazdowe spotkania z seniorami z gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Walim. Walimscy emeryci już 8 razy odwiedzili Gminę Wolin, a emeryci z Gminy Wolin już 8 razy gościli w Walimiu. 3 wyjazdy emeryci z Wolina i Walimia zorganizowali wspólnie – wybierając dogodne i ciekawe lokalizacje na kilkudniowe spotkanie.

Z inicjatywy przewodniczącej Marii Radlińskiej powołany został zespół Sowianie, składający się obecnie z 18 muzyków – zarówno instrumentalistów, jak i wokalistów – a nabór chętnych źwciąż trwa. Rozwijając wspólną pasję, seniorzy uświetniają swoimi występami każde gminne wydarzenie, czy to Festiwal Gulaszu, Festiwal Sera, dożynki gminne, obchody Święta Niepodległości, wigilię gminną i wiele innych.

Obecnie w Kole Emerytów i Rencistów w Walimiu działa 78 osób, jednak ta liczba jest zmienna. Warto podkreślić, że aktywność koła jest zauważana i doceniana również poza Gminą Walim, dzięki czemu z gmin sąsiednich zgłaszają się emeryci, by aktywnie spędzać czas z w tym gronie.

(KŻ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty