https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do wymiany pieców

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych, udokumentowanych fakturami lub rachunkami jednak nie więcej niż:

– dla domu jednorodzinnego  10 000,00 zł

– dla mieszkania w bloku wielorodzinnym 7 000,00 zł

– dla kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny wysokość dotacji dla takiej instalacji to iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez tę kotłownię i kwoty 4 000,00 zł

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 05.02.2024 r. do dnia 09.02.2024r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 21 (sekretariat) ul. Główna 132.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji.

Dodatkowe informacje, Regulamin oraz formularze zgłoszeń, można uzyskać na stronie internetowej  www.starebogaczowice.ug.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

Informacja telefoniczna: 74 845 25 50.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty