https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czyste powietrze w uzdrowisku

Gmina Jedlina-Zdrój złożyła kolejny wniosek o środki zewnętrzne na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. – Samorząd ma możliwość dbania o zdrowie mieszkańców. Jedlinianie mają prawo do oddychania czystym powietrzem i jednym z moich obowiązków jest o to zadbać – mówi Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel.

– Jeśli nasz wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostanie zatwierdzony, to kolejnych 50 kopciuchów zniknie z Jedliny-Zdroju. Mieszkańcy, którzy będą chcieli przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie” otrzymają wsparcie finansowe – zapowiada burmistrz Jedliny-Zdroju.

O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy. Wysokość dotacji zależeć będzie od dochodu gospodarstwa domowego. Koszty, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane, muszą być poniesione po dacie zawarcia umowy mieszkańca z gminą. Nabór wniosków zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec I kwartału 2024 r.

– Poprzedni projekt wymiany pieców na ekologiczne był realizowany w latach 2021 – 2022 na podstawie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 365 tys. zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu zlikwidowano 29 pieców zasilanych węglem i drewnem. Piece zastąpione zostały kotłami gazowymi oraz piecami elektrycznymi. Dotacje udzielone mieszkańcom wyniosły maksymalnie 50 procent poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 zł – dodaje Leszek Orpel.

(MS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty