https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 59,80 m2, położonego w budynku nr 7 przy ul. Wałbrzyskiej
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 40/15, obręb nr 7
o pow. 465 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00027203/7.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 11 % udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 133 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 13 500,00 zł do dnia 3 stycznia 2024 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty