https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpieczniej na drogach

– Gmina Stare Bogaczowice zakończyła realizację inwestycji, których celem było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców przez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice. Wykonanie wszystkich prac kosztowało 5 631 227,64 złotych, a na realizacje tego projektu pozyskaliśmy 4 750 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład – mówi Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

– W ramach tego zadania zmodernizowaliśmy około 6,5 km dróg gminnych, które stanowią ciągi komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi sołectwami Gminy Stare Bogaczowice oraz w ich obrębie. Modernizacja polegała na przebudowie lub wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nową drogę. Przebudowane zostały drogi na działkach: nr 384 i 386 w Starych Bogaczowicach (ul. Leśna); nr 534 w Starych Bogaczowicach; nr 178 w Chwaliszowie; nr 357 w Chwaliszowie; nr 168 w Lubominie; nr 207/1 w Lubominie; nr 261 w Cieszowie; nr 462 w Gostkowie (ul. Jaskółcza). Przeprowadzona została wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na działkach: nr 661 w Starych Bogaczowicach; nr 833 w w Starych Bogaczowicach (ul. Świerkowa); nr 392 w Chwaliszowie; nr 420 w Jabłowie (ul. Polna); nr 50 i 81 w Lubominie; nr 104 w m. Lubominie oraz nr 248 w Cieszowie. Ponadto przy wszystkich drogach zostały przeprowadzone roboty związane z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące przepusty, rowy, odwodnienie, pobocza i oznakowanie – wylicza Mirosław Lech.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty