https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sprzęt dla strażaków z OSP Witków

OSP Witków znalazła się w gronie 480 jednostek OPS i PSP, które otrzymały grant na wyposażenie. Do Fundacji ORLEN wpłynęło około 2,7 tys. wniosków. – Doposażenie jednostki zwiększy nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców gminy, ale także samych druhów – podkreśla Adam Górecki, włodarz gminy.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty