https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra
w rejonie ulicy Jaśminowej,pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  • nr 222/2 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 66 000,00 zł  netto, wadium 6 600,00 zł,
  • nr 222/3 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 66 000,00 zł  netto, wadium 6 700,00 zł,
  • nr 222/4 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 66 000,00 zł netto, wadium 6 800,00 zł,
  • nr 222/5 o pow. 1092 m2 z 1/19 udziałem w działce nr 223/16 (ul. Jaśminowa) – cena wywoławcza – 66 000,00 zł  netto, wadium 6 900,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Podatek VAT doliczony będzie do ceny ustalonej
w przetargu.

Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala
nr 211.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 3 stycznia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty