https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dużo remontów w małej gminie

Trwają inwestycje drogowe na terenie Gminy Marciszów. Oprócz inwestycji realizowanych przez firmy zewnętrzne, działające na zlecenie gminy, wiele robót prowadzonych jest również we własnym zakresie, wykorzystując własny sprzęt i pracowników. W taki sposób jest m.in. prowadzony remont drogi gruntowej w Ciechanowicach.

– Sami także wykonujemy wiele robót budowlanych, remontowych i porządkowych. Na co dzień ekipa gminnych pracowników z działu gospodarczego wykonuje prace w gminnych budynkach i lokalach, przy gminnych drogach, placach, cmentarzach i w wielu innych miejscach – mówi wójt Wiesław Cepielik.

W ramach prowadzonych inwestycji drogowych, Gmina Marciszów wykonała utwardzenie placu i położyła warstwę asfaltową przy świetlicy wiejskiej w Nagórniku. Wartość tego zadania wyniosła blisko 87 200 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty