https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza

Opiekunowie (nie)pamięci

OPIEKUNOWIE (NIE)PAMIĘCI, spotkanie tych, którzy przywracają szacunek starym, zaniedbanym cmentarzom na Dolnym Śląsku i w innych regionach, odbędzie się 19 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w OP ENHEIM przy pl. Solnym 4 we Wrocławiu.

W spotkaniu wezmą udział m.in. polscy i niemieccy liderzy działań w obszarze ratowania miejsc pochówków, konserwatorzy zabytków oraz regionaliści. W ramach wydarzenia odbywają się sesje dyskusyjne, mini-warsztaty oraz spacer studyjny. Organizatorzy zapraszają uczestników do przygotowania prezentacji swoich działań lub problemów do dyskusji (do 10 min. w PowerPoint). Spotkania odbywają się cyklicznie kilka razy w roku i pozwalają na poznanie się oraz wymianę doświadczeń między osobami i grupami zaangażowanymi w ratowanie poszczególnych nekropolii.

Dolny Śląsk – Laboratorium Przyszłości

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, wraz z naukowcami z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, zainicjował szeroko zakrojone badania dotyczące przyszłości sektora kultury na Dolnym Śląsku.

– Zachęcamy podmioty prowadzące działalność kulturalną na Dolnym Śląsku do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest pozyskanie wiedzy na temat potencjału kulturalnego naszego regionu. Analizy obejmują podmioty zbiorowe i osoby fizyczne prowadzące m.in. pracownie artystyczne, galerie sztuki, muzea, sceny teatralne i muzyczne, orkiestry i zespoły, festiwale sztuki, kina studyjne, stowarzyszenia i kluby filmowe, biblioteki, domy kultury, miejsca edukacji i animacji kulturalnej, a także archiwa, kolekcje prywatne etc. Pierwszym etap analiz obejmuje przeprowadzanie badania ankietowego. Celem ankiety jest pozyskanie wiedzy na temat potencjału kulturalnego Dolnego Śląska oraz wyobrażeń czy wizji dotyczących przyszłości kultury w regionie. Ankieta – dostępna na stronie https://okis.pl/ankieta/ – jest anonimowa i służy celom badawczym. Opinie zbieramy do 1 grudnia 2023 r. – mówi Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Performens (Nie)Obecność

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zaprasza na wydarzenie specjalnie: performensy w wykonaniu Mai Korczyńskiej, Vitaliiego Shupliaka, Jarosława Słomskiego i Joanny Urbańskiej.

Czy obecność naprawdę jest tak niewygodna, obciążająca i przerażająca? Czym możemy wytłumaczyć błędne koło: zanurzanie się w przeszłość przeplatane zrywami projektowania nierealnych przyszłości, które są usprawiedliwieniem dla naszej nieobecności tu i teraz. Czy to słabość, wypalenie, brak sił na odpowiedzialne postawy, problem z ego górującym nad wybaczeniem, akceptacją i niechęć do rezygnacji z własnych bezpiecznych kryjówek, których granic tak pilnie strzeżemy? Czy można w prosty sposób nakreślić linię podziału pomiędzy obecnością – odpowiedzialnością i analogicznie jej brakiem i zrzucaniem jej z siebie. Czy sztuka radzi sobie z odpowiedzialnym, zaangażowanym i uczciwym przekazem?

Miejsce: Muzeum Architektury – ul. Bernardyńska 5 we Wrocławiu.

Data: 15 grudnia 2023, godz. 18.00.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Współorganizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty