https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O energetyce w sołectwach

Tematem przewodnim październikowego zebrania sołtysów z Gminy Walim była energetyka. Do dyskusji został zaproszony Krzysztof Gajewski – pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z samorządem Tauron Dystrybucja S.A. Specjalista podzielił się wiedzą z zakresu bieżących działań i konserwacji linii energetycznych, opowiedział o planach inwestycyjnych na terenie sołectw oraz wysłuchał informacji o problemach energetycznych w sołectwach i zadeklarował pomoc w ich rozwiązaniu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty