https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będzie jaśniej

Gmina Czarny Bór rozpoczęła wymianę punktów świetlnych na energooszczędne. W sumie zostanie wymienionych 600 opraw.

– Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł. Gmina Czarny Bór pozyskała na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości ponad 3,5 mln. zł. Procedura przetargowa odbyła się w formule „zaprojektuj-wybuduj”, prace projektowe trwały ponad rok, a wnioski zgłaszane przez radnych gminy zostały poddane wnikliwej weryfikacji. Koszt modernizacji oświetlenia jest bardzo wysoki, dlatego udało się nam pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Teraz przystępujemy do realizacji inwestycji. Ma ona służyć nie tylko obniżeniu kosztów energii elektrycznej, ale także przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. W trakcie prac mogą wystąpić czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego, dlatego proszę mieszkańców, aby byli na to przygotowani – mówi Adam Górecki, Wójt Gminy Czarny Bór.

Gmina Czarny Bór zakończyła już przebudowę drogi na działkach nr 455, 488, 445, 426/2 w Witkowie.

 – Tym razem została przebudowana droga w Witkowie na długości blisko 1 km. Zakres prac obejmował utwardzenie poboczy, odwodnienie drogi i położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Udało nam się pozyskać na ten cel ponad 1,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w całości pokryło koszty realizacji tego zadania – podsumowuje Adam Górecki.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty