https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe obiekty sportowo-rekreacyjne w Gminie Stare Bogaczowice

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice skończono i oddano do użytkowania dwie inwestycje. Pierwsza zlokalizowana na ternie Starych Bogaczowic kolejna na terenie Jabłowa.

Zagospodarowanie punktu obsługi turysty w miejscowości Jabłów oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby ruchu turystycznego w miejscowości Stare Bogaczowice to zadania, których celem było zadbanie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie jej dla ruchu turystycznego.

Obie inwestycje Współfinansowane są środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty