https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbierają odpady z ogrodów

25 października w Kamiennej Górze zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka odpadów ogrodowych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą wystawić brązowe worki na odpady przy swoich posesjach. Kamiennogórzanie zamieszkujący domy wielorodzinne będą mogli je pozostawić przy pojemnikach przynależących do ich budynków. Worki będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”. Worki na odpady ogrodowe można otrzymać w wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kamiennej Górze (parter pok. 104 w kamiennogórskim ratuszu).

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty