https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ilu chętnych na dofinansowanie?

W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Miejski w Głuszycy przygotował ankiety, których celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Gminy Głuszyca. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Głuszyca. Ankiety można składać do 31.10.2023 r. Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca. Ankiety są do pobrania na stronie https://www.gluszyca.pl/czyste-powietrze/1464 lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (hol przed biurem obsługi klienta). Wypełnioną ankietę można złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@gluszyca.pl lub umieścić w urnie znajdującej się w holu przed Biurem Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 9 (pokój nr 2), albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Głuszycy,  ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca.

(SK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty