https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wizytowali odwiert

– Trwają prace przy otworze badawczym GT-1, który ma na celu znalezienie złóż wód termalnych na terenie naszej gminy i są jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych w Gminie Głuszyca – mówi Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.

 – Roboty przy próbnym otworze zobaczyli Wiceminister Klimatu i Środowiska i poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. Podczas wizytacji, wraz z przedstawicielem firmy Algeo, która wykonuje prace poszukiwawcze, przekazaliśmy informacje na temat tego przedsięwzięcia – dodaje Roman Głód.

Przypomnijmy: w marcu 2023 r. Burmistrz Głuszycy oraz Skarbnik Gminy Głuszyca Agnieszka Świędrych podpisali umowę z firmą Algeo Sp. z o.o. na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego. Wartość umowy to opiewa na 17 629 590 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 15 500 000 zł.

– Dzięki odwiertowi dowiemy się, czy Głuszyca może w niedalekiej przyszłości stać się pierwszą w Aglomeracji Wałbrzyskiej gminą z wodami termalnymi i liczyć na ogrzewanie budynków energią z wnętrza Ziemi. Jeśli wyniki badań dokonane za pomocą tego odwiertu będą zadowalające, potrzebny będzie drugi odwiert. Prowadzimy rozmowy na ten temat z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Geotermią Polska. Celem tych rozmów jest utworzenie spółki celowej, która przejmie zasadnicze prace związane z drugim odwiertem i przygotowaniem magistrali ciepłociągowej na terenie Gminy Głuszyca. I to może być przełomowa inwestycja nie tylko dla Gminy Głuszyca. Projekt zakłada wybudowanie dedykowanej infrastruktury do pozyskiwania i dystrybucji ciepła, ale najpierw należy sprawdzić, czy parametry wód podziemnych pozwolą na ich wykorzystanie. Pierwszy etap badań, czyli próbny odwiert, pochłonie ponad 17,5 mln zł. Mała gmina nie mogłaby sobie pozwolić na taki wydatek, ale udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wyjaśnia Burmistrz Głuszycy.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty