https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozpoczęli budowę obwodnicy Boguszowa-Gorc

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Boguszowa-Gorc.

Przypomnijmy: we wrześniu 2022r. roku, podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, wspólnie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem, podpisali umowę na dofinansowanie budowy trzech obwodnic. Wartość tych projektów to prawie 200 mln zł, a kwota dopłaty udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ponad 126 mln zł. Wśród tych trzech drogowych inwestycji znalazła się realizacja obwodnicy Boguszowa-Gorc.

W ramach zadania zaplanowano budowę obwodnicy o długości ok. 4,5 km. Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich zrealizuje firma Eurovia S.A. i będzie to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów – Gorce na odcinku od ul. Krakowskiej do granicy miasta Wałbrzych. Ponadto w ramach realizacji tej części zadania planowana jest m.in., przebudowa zjazdów, budowa zatoki autobusowej przy ul. Krakowskiej, budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego czy przebudowa oświetlenia drogowego. Wartość zadania wynosi blisko 16,9 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia tej części inwestycji to listopad 2024 roku.

– Budowa obwodnicy jest inwestycją bardzo ważną i od dawna oczekiwaną przez mieszkańców naszego miasta, która znacznie przyczyni się do poprawy jakości ich życia, a także do utworzenia nowych terenów inwestycyjnych – mówi burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska.

– Obecnie, w godzinach szczytu, w pobliżu tamtejszych domów przejeżdża mnóstwo aut, w tym ciężarówek. Realizacja tego zadania pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co ograniczy hałas i poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – powiedział podczas inauguracji budowy Tymoteusz Myrda. – Obwodnica Boguszowa-Gorc to jedna z trzech obwodnic, która została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja o wartości 66 mln zł dofinansowana została kwotą 46,2 mln zł, co stanowi 70% wartości zadania.

Na powstaniu nowej drogi skorzystają okoliczni mieszkańcy, poprawi ona także komunikację na całym południu Dolnego Śląska.

– To historyczny moment dla Boguszowa-Gorc i całej aglomeracji wałbrzyskiej. Na tę drogę mieszkańcy czekali bardzo długo i teraz, po uzyskaniu rządowej dotacji, startujemy w jej budową. To efekt dziesiątek rozmów, które przeprowadziliśmy przez ostatnie lata. Cieszymy się i jednocześnie prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie trwania prac. Mamy nadzieję, że zakończą się one w zakładanym harmonogramie, a być może nawet nieco szybciej – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wykonawcą drugiego etapu inwestycji jest Pracowania Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Projektowany odcinek obwodnicy rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Krakowską. W ramach opracowywanego projektu planowana jest budowa wiaduktu drogowego nad ul. Poniatowskiego, ul. Świerczewskiego; skrzyżowywania z drogami bocznymi; ciągu pieszo-rowerowego, który ma biec wzdłuż trasy.

Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 1,9 mln zł brutto, a termin realizacji dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego ma potrwać do końca lipca 2025 roku.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty