https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

IV Rajd Rowerowy dla Hospicjum

– Do 10 sierpnia 2023 r. trwają zapisy na IV Rajd Rowerowy dla Hospicjum, który 20 sierpnia przejedzie z Wałbrzycha przez Jedlinę-Zdrój, Boguszów – Gorce i Czarny Bor do Sokołowska. Liczba miejsc jest ograniczona – mówi Renata Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu.

– Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Jej celem jest także zwrócenie uwagi na los chorych i ich rodzin z hospicjum w Wałbrzychu oraz 68 dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych objętych rehabilitacją. To również rozwój świadomości społecznej w zakresie promowania idei hospicyjnej – ,,Hospicjum to też życie”, a także popularyzacja kolarstwa jako formy rekreacji ruchowej oraz upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które 20.08.2023 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w 20.08.2023 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 roku życia, poza pisemną zgodą rodziców, mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego, który przez cały czas trwania rajdu będzie jechał obok dziecka na rowerze – wjaśnia Renata Wierzbicka.

W rajdzie udział może wziąć 300 uczestników, którzy będą mieli do pokonania ok. 65 km. Na czele rajdu będzie pilot – oznakowany pojazd policji lub straży miejskiej. Uczestnicy rajdu będą się poruszać w 3 kolumnach, w każdej po 100 rowerzystów. Odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami wynosić będzie ok 100 m. Na dużych skrzyżowaniach ruchem drogowym będą kierowali policjanci. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW dla uczestników rajdu wyłącznie zapisanych przez stronę̨ https://online.datasport.pl/. W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizatorzy zapewniają serwis rowerowy. Uczestników rajdu zabezpieczać będą: ambulans, straż̇ pożarna, policja i inne służby. Grupę̨ będzie zamykała osoba ze służb porządkowych oraz samochód hospicyjny z lekarzem.

– Biuro rajdu będzie czynne 20.08.2023 r. w godz. 6.30 – 8:15 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej przy ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu. Darowizna startowa do 10 sierpnia r. wynosi 60 zł. Wpłat należy dokonywać na poniższe dane z tytułem „Imię Nazwisko IV Rajd Rowerowy”: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, 42 1090 2271 0000 0001 4245 4304. Darowizna w dniu rajdu (tj. 20.08.2023 r.) wynosi 80 zł, przy czym w przypadku dokonania darowizna po 10.08.2023r. zastrzegamy możliwość wydania niepełnego pakietu startowego. W ramach darowizny każdy uczestnik otrzyma: pakiet startowy, koszulkę, ciepły posiłek po zawodach, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie. Dochód z imprezy przekazany zostanie na zakup samochodu dla hospicjum domowego. Weryfikacja uczestników i wydawanie pakietów startowych odbędzie się 19.08.2023 r. w godzinach 15.00-18.00 oraz w dniu rajdu w godz. 6:30 –8:15 w biurze rajdu. Zgłoszenia przyjmowane są online przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://online.datasport.pl/. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia darowizna startowa. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 10.08.2023 r. Po tym terminie zgłoszenie swojego udziału będzie możliwe w dniu rajdu w biurze zawodów w godz. 6:30 – 8:15. Zapisując się na rajd uczestnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać – dodaje Renata Wierzbicka.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty