https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbiórka odpadów

W dniach od 11 do 14 lipca 2023 r. miejscowościach Gminy Marciszów przeprowadzona zostanie zbiórka mebli (rozmontowanych) oraz innych odpadów wielkogabarytowych, opon od samochodów osobowych oraz sprzętu AGD i RTV.

– Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6.00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek. Opony należy wystawić przy posesjach, obok koszy na odpady zmieszane. Odpady wystawione przy tzw. gniazdach nie będą odbierane! Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. od godziny 8.00 do 16.00 za wyjątkiem sobót świątecznych. Informuję ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem dni świątecznych. Organizowana wystawka nie dotyczy odbioru bieżących odpadów – wyjaśnia Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik.

Harmonogram

odpady wielkogabarytowe

11.07.2023 r. (wtorek): Marciszów

12.07.2023 r. (środa): Ciechanowice, Świdnik, Wieściszowice, Sędzisław,

13.07.2023 r. (czwartek): Domanów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik.

opony

10.07.2023 r. (poniedziałek): wszystkie miejscowości

sprzęt RTV i AGD

11.07.2023 r. (wtorek): Ciechanowice, Świdnik, Sędzisław, Wieściszowice,   Domanów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik.

14.07.2023 r. (piątek): Marciszów, Sędzisław.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty