https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzieje się w sołectwach

Narada sołtysów, jak co miesiąc, ściągnęła do Urzędu Gminy Walim wszystkich reprezentantów pomocniczych jednostek gminy. Tym razem jednak, spotkanie okazało się inne niż wszystkie.

– Sołtysi zaprezentowali swoje dokonania w ostatnim miesiącu. Poznaliśmy kulisy zmagań z problemami przy realizacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicy oraz mogliśmy docenić ogrom zaangażowania w projekt placu zabaw i w organizację bezpieczeństwa przejazdów przez tory kolejowe w Jugowicach. Wartą wyróżnienia inicjatywą z uczestnictwem sołtysa było powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzu Śląskim. Ponadto dowiedzieliśmy się o remoncie świetlicy wiejskiej w Olszyńcu i akcji sprzątania wsi Rzeczka. Równie ważne okazały się mniejsze, bieżące zadania realizowane przez sołtysów z Glinna, Dziećmorowic, Michałkowej, Starego Julianowa i Walimia. W debacie poruszone zostały tematy dotyczące dostępności do Internetu, gospodarki odpadami komunalnymi, organizacji parkingów w miejscach atrakcyjnych turystycznie i szeroko pojętego bezpieczeństwa – relacjonuje Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty