https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pożyteczna rada

– Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Głuszyca do udziału w wyborach do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023 – mówi Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.

Wybory odbędą się 12 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Kandydatów do gminnej rady działalności pożytku publicznego można zgłaszać do 5 czerwca 2023 r. Kandydatury powinny zawierać: dokument potwierdzający status organizacji pozarządowej lub pożytku publicznego, krótką prezentację kandydata i uzasadnienie jego zgłoszenia, zgodę kandydata na reprezentację podmiotu/organizacji pozarządowej. Kandydatury należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 2). Lista zgłoszonych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy w zakładce „Rada Pożytku” oraz na stronie www.gluszyca.pl. Spośród zgłoszonych kandydatów, na otwartym spotkaniu 12 czerwca 2023 r., zostanie wybranych czterech członków gminnej rady działalności pożytku publicznego kadencji 2023-2026. Pozostałych członków zgłosi Rada Miejska w Głuszycy oraz Burmistrz Głuszycy.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty