https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz PKO Bank Polski rozpoczynają współpracę!

W siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się specjalny briefing prasowy, podczas którego został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy WSSE „INVEST-PARK” a PKO Bankiem Polskim. Głównym celem kooperacji jest oczywiście stałe poszerzanie oferty dla przedsiębiorców.

– To połączenie nieoczywiste, bo przecież nie sposób porównać skali oddziaływania i aktywów polskiego czempiona z ofertą naszej spółki, ale bez wątpienia to połączenie dwóch silnych graczy – partnerów, którzy mają wspólne cele – promowanie przedsiębiorczości i wzrost inwestycji, a w wymiarze społecznym poprawę jakości życia mieszkańców regionu i zrównoważony rozwój. Jestem głęboko przekonany, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści – zarówno dla naszych organizacji, jak i dla szeroko rozumianego otoczenia biznesowego – mówił w trakcie spotkania Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK”Piotr Wojtyczka.

Głównym celem współpracy obu podmiotów jest realizacja szeregu wspólnych inicjatyw, których efektem będzie przyciągnięcie nowych inwestycji do wałbrzyskiej strefy. To także kolejny krok zmierzający do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – obsługiwanych przez PKO BP, a stanowiących przeszło 55 procent wszystkich firm obecnych w strefie. List intencyjny uzupełniają także liczne działania promocyjne i informacyjne – od organizacji targów, przez udział w konferencjach branżowych, skończywszy na realizacji wspólnych projektów edukacyjnych dedykowanych przedsiębiorcom.

– Zależy nam wspólnie na tym, aby nasi klienci, nasze firmy budowały swój kapitał. Zależy nam przede wszystkim na edukacji i wsparciu przedsiębiorców, żeby nie obawiali się podejmować wyzwania, by umieli dzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Bo nasza rolą jest dostosowanie kolejnych rozwiązań właśnie pod nich. Łączymy się rownież pod względem działań społecznych i charytatywnych. Wyznajemy bowiem zasadę gdzie nas potrzebują, to tam jesteśmy!  – powiedziała Małgorzata Czerwińska – Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego we Wrocławiu.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty