https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina pozyskuje i inwestuje

W związku z pracami przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra, wejście do budynku możliwe jest wyłącznie od strony al. Wojska Polskiego. W tym roku mają rozpocząć się także prace przy adaptacji budynku dawnego przedszkola na żłobek w Krzeszowie.

Przy urzędzie gminy zmodernizowana zostanie droga dojazdowa z wytyczeniem nowych miejsc parkingowych, wymienione zostaną instalacje podziemne, poszerzona zostanie brama wjazdowa (zostanie wyburzony garaż) oraz zmodernizowany zostanie budynek garażowo-magazynowy. Na realizację tego zadania Gmina Wiejska Kamienna Góra pozyskała ponad 3,8 mln zł z programu Polski Ład.

– W ramach tego samego zadania realizowanych jest kilka innych inwestycji w gminie: świetlica wiejska w Lipienicy, szatnia sportowa w Leszczyńcu oraz remiza strażacka w Pisarzowicach – wyjaśnia Patryk Straus, Wójt Gminy Kamienna Góra. – Kolejne dobre wieści napłynęły do na z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu: Gmina Kamienna Góra otrzymała 40 tys. zł z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2023 na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kochanowie w mikroinstalację fotowoltaiczną, a z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej ponad 80 000 zł na doświetlenie wsi Gorzeszów. Dzięki tym pieniądzom zainstalowane zostaną 3 nowe słupy w okolicy świetlicy wiejskiej, doświetlone zostanie przejście dla pieszych prowadzące do wiaty przystankowej oraz wymienionych zostanie kilka opraw na LED w okolicy zjazdu z drogi powiatowej do rezerwatu Głazy Krasnoludków. Wartość całego zadania wynosi ponad 120 000 zł, a realizacja w tym roku. Z kolei Wojewoda Dolnośląski ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków do programu Maluch+. Wśród samorządów, które zakwalifikowały się do dofinansowania, znalazła się Gmina Kamienna Góra z kwotą ponad 1,4 mln zł. Pierwszy żłobek gminny na 20 miejsc, zlokalizowany zostanie w dotychczasowym budynku przedszkola w Krzeszowie. Posiadamy już niezbędną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.

(RED, fot. UG)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty