https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prezes Uzdrowiska Szczawno – Jedlina odwołany!

– Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. odwołała dzisiaj Jacka Jackowiaka z funkcji prezesa zarządu spółki – informuje Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

– Decyzja o odwołaniu prezesa została podjęta w trosce o dalszy rozwój uzdrowiska, ale przede wszystkim w trosce o pracowników. Samorząd Województwa, nadzorujący uzdrowisko, reaguje na narastający konflikt pomiędzy prezesem spółki a pracownikami oraz związkami zawodowymi. Otrzymaliśmy zarówno od pracowników oraz od związków zawodowych liczne zastrzeżenia i uwagi do działań podejmowanych przez prezesa spółki, m.in. kadrowych, dotyczących zatrudniania osób poza schematem organizacyjnym spółki. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina potrzebuje stabilizacji, nie konfliktu. Samorząd Województwa będący właścicielem Uzdrowisko Szczawno-Jedlina oraz rada nadzorcza spółki współpracują transparentnie z właściwymi organami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z odbudową Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska. Do pełnienia obowiązków prezesa Uzdrowiska Szczawno-Jedlina oddelegowany został członek rady nadzorczej Bartosz Brodziak – wyjaśnia Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty