https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OKiS zaprasza: Nabór na rezydencje artystyczne

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jako Partner projektu W/E LAB Residency zaprasza do udziału w naborze na rezydencje artystyczne dla artystów i artystek z Dolnego Śląska i Saksonii.

W/E LAB Residency (west-east laboratory) to roczny projekt dla artystów i artystek sztuk wizualnych, który inauguruje program rezydencji w gospodarstwie Flowland w Tarczynie. Dla sześciu twórców i twórczyń polskiego, niemieckiego i ukraińskiego pochodzenia z obszaru Dolnego Śląska i Saksonii, we współpracy z lokalnymi partnerami, OKiS przygotował łącznie dwa miesięczne pobyty rezydencyjne.

W/E LAB Residency w Tarczynie jest dedykowany artystom i artystkom, którzy nie ukończyli 35 roku życia i w swojej praktyce twórczej interesują się takimi tematami jak: pamięć, tożsamość miejsca, również Dolnego Śląska, relacje polsko-niemieckie, transgraniczność oraz sztuka partycypacyjna. Niezwykle bogata historia otaczającego nas regionu, jak i nieustannie krzyżujące się tu wątki kulturowe, narodowościowe i społeczne, będą stanowiły więc pukt wyjścia do podejmowanych w czasie rezydencji działań artystyczno-badawczych. Dla społeczności lokalnej, tożsamość, czy pamięć repatriacji są tematami ważnymi i choć w dalszym ciągu jeszcze nie są solidnie przepracowane, to w zaciszu domów dalej rozmawia się o nich i kultywuje rodzime, przywiezione tradycje. W szczególności pielęgnowane i odświeżane są zwyczaje kresowe, mające ważne miejsce w pamięci przesiedleńczej. Zapomina się jednak o niemieckiej historii miejsc i tradycjach powoli wymierających lub wchłanianych coraz bardziej przez ludność przybyłą i młodsze pokolenia.

Podczas W/E LAB Residency, artyści i artystki, będą badali przez blisko miesiąc lokalną historię, czego rezultatem stanie się porezydencyjny program artystyczny, realizowany dla publiczności w Görlitz, Legnicy, Wrocławia i Tarczyna. Zostanie on wypracowany we współpracy z kuratorką Jagną Domżalską.

Podjęte działania mogą być istotnym wkładem w archiwizację kultury niematerialnej tego wyjątkowego obszaru, jak również stać się ważnym punktem wyjścia do dalszych działań kulturalnych w obrębie relacji polsko-niemieckich. Dzięki nim, być może uda się pogłębić świadomość historii tych terenów, więzów międzyludzkich i czy przepracować tematy powojenne.

– W razie pytań prosimy o kontakt z Oliwią Drozdowicz, koordynatorką W/E LAB Residency pod adresem: koordynacja@openheim.org – zachęcają organizatorzy.

Harmonogram

09.03.2023 – ogłoszenie naboru

30.04.2023 – zakończenie naboru

15.05.2023 – ogłoszenie wyników

06-08.2023 – realizacja programu rezydencji wg. harmonogramu

09-.12.2023 – realizacja programu porezydencyjnego we wskazanych lokalizacjach

Organizator: Flowland

Współorganizatorzy: OP Enheim, VOP, Galeria Sztuki w Legnicy, Muzeum Śląskie w Görlitz, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty