https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje dla klubów

43 tysiące złotych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej otrzymały 3 organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarny Bór.

Ludowy Zespół Sportowy Skalnik Czarny Bór otrzymał 21 tysięcy złotych na organizację zajęć w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych. Ludowy Zespół Sportowy Iskra Witków otrzymał 19 tysięcy złotych na organizację przygotowań oraz uczestnictwo zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z bieżącym utrzymaniem bazy sportowej na terenie miejscowości Witków. Natomiast Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni Wrocław, na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych przez prowadzenie zajęć treningowych, udział w rywalizacji sportowej na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, otrzymał 3 tysiące złotych.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty