https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Fundusz Toyoty 2023

Do 9 kwietnia trwa głosowanie na najlepsze projekty Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, które będą realizowane w 2023 roku.

Mieszkańcy regionu mogą zagłosować na wybrane przez siebie projekty z Aglomeracji Wałbrzyskiej, powiatu oławskiego i gminy Czernica zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Każdy oddany głos oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi.

– Chcemy, by mieszkańcy regionu wałbrzyskiego i jelczańskiego mogli razem z nami współdecydować, które projekty będą realizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu. Z tego też względu podobnie jak w latach ubiegłych uruchamiamy głosowanie na najlepsze pomysły – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs Fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem Funduszu Toyoty.

W pierwszym etapie wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak: współpraca z innymi partnerami, liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt oraz promocja. Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów funduszu czyli: Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przyznała punkty poszczególnym projektom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), zaspokajania potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz kreatywności projektu. Teraz na najlepsze projekty mogą głosować mieszkańcy gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej, powiatu oławskiego i gminy Czernica. Głosowanie prowadzone jest na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl, na której można też zapoznać się z wizualizacjami zagospodarowania przestrzeni dla poszczególnych projektów. Koncepcje zagospodarowania terenu zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach w oparciu o materiały przekazane przez organizacje non-profit biorące udział w konkursie.

Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów 12 kwietnia ogłoszonych zostanie finalnie 5 projektów z Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 4 projekty z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 25 tysięcy złotych każdy. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a listopadem 2023 roku.

Wybrane projekty z Aglomeracji Wałbrzyskiej:

– Powiat kamiennogórski – Okrzeszyn Climb

– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu – Szkolny drogowy azyl bezpieczeństwa

– Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu – Wózkiem po placu zabaw sensoryczno – motorycznym

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy – Ogranicz emisję CO2 – ratuj Ziemię!

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu – Tężnia solankowa z vest-pocket parkiem – oazą zdrowia i spokoju.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty