https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie zamiast baru

6.03.2023 r. przeprowadzony został końcowy odbiór prac budowlanych po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w budynku położonym w Rynku w Chełmsku Śląskim. Inwestycja była realizowana z udziałem środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, wynoszącym 85 procent przewidywanych kosztów przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji, z uwzględnieniem robót zamiennych i dodatkowych to 329 285,09 zł, a zagwarantowana kwota dofinansowania wynosi 237 610,41 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty