https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

Kilkuset uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych Gminy Kamienna Góra spotkało się w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie na V Młodzieżowym Forum Bezpieczeństwa.

Wydarzenie pod hasłem „Człowiek człowiekowi człowiekiem” zorganizowane zostało w ramach kampanii społecznej obejmującej cykl działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczności Gminy Kamienna Góra. Forum, którego organizatorem była Gmina Kamienna Góra prowadzili Krzysztof Wojtas i Maciej Regewicz. W programie był m.in. quiz obejmujący wiedzę o Gminie Kamienna Góra, konkurs „Żywe obrazy”, czy wspólne wykonanie piosenki „Człowiek człowiekowi człowiekiem”. Celem spotkania było budowanie więzi i integracji uczniów z różnych środowisk, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole oraz kształtowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty